Så här skall en häck se ut

Den 4 juli gick en grupp från styrelsen runt på vårt koloniområde för att genomföra en s k koloniöversyn. Det är en uppgift som Lunds kommun ålägger styrelsen. Syftet är att se till att kolonisterna följer de ordningsregler som kommunen har bestämt.

När styrelsen genomför koloniöversynen koncentrerar den sig främst på att se till att häckar har rätt höjd och inte hänger ut över gångarna. Inte heller träd skall hänga ut över gångarna. Extra besvärligt är när taggiga grenar (t ex vildrosor) hänger ut över gången.

På bilden visar styrelseledamoten Maria Johnsson hur en fin häck skall se ut både vad gäller höjd och klippning i övrigt. Tyvärr finns många häckar som inte ser ut så här.

Styrelsen tittar även på hur det ser ut i gången utanför kolonierna. Varje kolonist skall hålla gången ren från ogräs fram till mitten av gången.

De kolonister som inte uppfyller kraven i ordningsreglerna kommer att få ett personligt mail från styrelsen med uppmaning att åtgärda bristen/bristerna. Nästa koloniöversyn sker i vecka 34. Då skall bristerna vara åtgärdade.

Informationsträff för nya kolonister

Hej!

På årsmötet pratade vi om att ha ett informationsmöte för nya kolonister.

Alla får ju i samband med sina kontrakt också byggregler mm från Lunds kommun. Det kan ändå vara en del som är oklart när man kommer som ny till ett koloniområde.

Kl 17-18 tisdag 28 maj är ni Välkomna på ett informationsmöte till Österstampet. Skicka gärna dina undringar och frågor till oster2lund@gmail.com eller skriv på Facebook på Öster II:s sida.

Hälsningar Styrelsen

Viktig information om lås på Öster 2

Lunds kommuns Koloni- och odlingsförvaltare, Julia Linder, har i samband med snöovädret sänt följande information till styrelsen i Öster II – här vidarebefordras den till våra medlemmar för kännedom:

Hej igen styrelser på Öster 1 & Öster 2!

KL-gruppen har precis sett över låsen på främst Öster 2 då kolonist fastnade med sin nyckel i entrégrinden och eftersom ni också nyligen flaggat om krånglande lås på både entrégrindar och toalett. När KL var på plats hade även en kolonist svårt att komma in på Öster 1.

Bedömningen är att fukt antagligen kommit in i låsen och nu frusit till is = inte optimalt att försöka öppna/stänga grindarna innan det blir lite varmare väder. När det blir det ska KL-gruppen försöka blåsa ut fukten och sedan spruta in låsolja. Då blir det förhoppningsvis lättare att använda låsen och förebygger att fukt tar sig in igen. Jag anar att detta kan behöva upprepas.

Avråd gärna era kolonister från att använda grindarna nu när det är så kallt eftersom det finns stor risk att deras nycklar fastnar. Om nyckel skulle fastna är det en avsevärt mycket bättre strategi att lämna nyckeln i grinden och göra en felanmälan (ange då så specifik information som möjligt så att vår entreprenad lätt hittar rätt grind), jämfört med att försöka lirka ut nyckel och riskera att nyckeln går sönder inne i låset.

KL-gruppen förmedlade också att de nya låsen redan verkar vara slitna. Mycket tråkigt! Något jag ska språka med låsfirman om.

Jag håller er uppdaterade.
//Julia

Kom till höstens arbetsdag 1 oktober!

Söndagen den 1 oktober 2023 har vi höstens arbetsdag.

Som vanligt börjar vi klockan 10 och håller på till klockan 12. Vi samlas vid Österstampet där arbetsuppgifterna delas ut.

Kl 12 samlas vi efter väl förrättat värv för att äta grillat och mingla.

OBS! det ingår i kolonisternas skyldigheter att delta i arbetsdagarna. Kan man inte skall det anmälas till styrelsen via mail.

Koloniöversyn den 27/6 – kolla vad du behöver göra inför den; och gör det!

Den 26 maj gjorde styrelsen den s k koloniöversyn som vi är ålagda av kommunen att göra.

En koloniöversyn innebär att styrelsen går runt på koloniområdet och kontrollerar att reglerna i dokumentet ”ORDNINGSREGLER OCH MILJÖPOLICY FÖR KOLONILOTTER I LUNDS KOMMUN” (länk) följs. Vi lägger dock störst vikt vid hur det ser ut kring kolonin – d v s mot gångar och mot grannar.

I stort sett ser det bra ut. Dock ser vi att alltför många kolonister bryter mot dessa tre regler:

  • Häckar mot gång ska vara högst 1,30 m och mellan kolonier högst 1,00 m
  • Träd, häck och buskar får inte växa ut över gång eller in på annan kolonilott.
  • Angränsande gångar skall hållas rensade, rena och snygga. D v s gångar utanför kolonin ska hållas fria från ogräs.

Kontrollera att din koloni uppfyller kraven. Om den inte gör det, åtgärda problemen så fort du kan.

Vi vill också betona att den som bygger på kolonilotten måste ha bygglov. Är du osäker på vad som gäller? Kontakta Stadsbyggnadskontoret på telefon
046 – 359 50 00 eller via e-post stadsbyggnadskontoret@lund.se. Besök https://www.lund.se/bygglov för aktuella telefontider.

Styrelsen gör en ny översyn den 27 juni och hoppas då att detta skall vara åtgärdat. I slutet av sommaren/början på hösten kommer representanter för kommunen för att kontrollera att reglerna följs.

Vi vill passa på att önska dig en riktigt fin sommar!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Koloniöversyn på Öster II den 26/5 2023

På fredag 2023-05-26 kommer Öster II:s styrelse att genomföra s k Översyn av områdets kolonilotter (+ grusgången vid/runt kolonilotten). Detta gör styrelsen på uppdrag av Lunds kommun och i enlighet med rutiner som utarbetats av Lunds kommun.

Översynen innebär att styrelsen på området ser över att skötsel och bruk går i linje med Ordningsregler & miljöpolicy för kolonilotter i Lunds kommun. Här nedan finns länk till dessa ordningsregler.

Översyn enligt rutinen skall ske på alla koloniområden i Lunds kommun. Syftet för översyn av kolonier på samtliga områden är:

  • Främja god trivsel och säkerhet på områdena
  • Skapa ett underlag/dokumentation som behövs i de undantagsfall där Lunds kommun behöver driva frågan om uppsägning av en kolonists arrendeavtal.

I slutet av sommaren eller tidig höst gör representanter för kommunen en genomgång av området tillsammans med styrelsen.

https://lund.se/…/Ordningsregler%20och%20milj%C3…

Missa inte Trädgårdshacks med Filip Johansson 30 maj

Välkommen till en inspirationsföreläsning där du får lära dig en mängd trägårdshacks, dvs finurliga lösningar för att lyckas med odling, trädgårdsliv och en hållbar trädgård.
Vill du få ny inspiration, hitta smarta genvägar, få aha-upplevelser och ha roligt i trädgården, samtidigt som du återbrukar, sparar pengar och tänker hållbart? Då är detta något för dig!


Filip Johansson hoppade av en chefskarriär inom IT-branschen för att flytta till en gård på landet och börja odla. I sin rikt illustrerade bok Trädgårdshacks har han samlat husmorsknep, finurliga lösningar och trädgårdshacks gällande allt ifrån att fixa smarta sådder, att bygga egna verktyg, att fixa klätter-stöd, till hur man maxar skörden, men så klart också hur man njuter av sin trädgård. Filip är även mannen bakom mobil-appen och instagram-kontot gardenr, där delar han dagligen små korta hacks i videoformat för att göra trädgårdslivet enklare och roligare.


När: Tisdagen den 30 maj 2023 kl 17:30
Var: Paviljongen på koloniområde Öster I
Pris: 50 kronor/person. Anmälan görs till mariajohnsson@outlook.com . Skriv ditt namn och koloniområde. Invänta bekräftelse innan du betalar. Betalning sker via swish 1 236 334 452 eller bankgiro 981-3130 senast den 26 maj.
Max 40 personer.
Efter föreläsningen bjuder vi på fika. Vill du läsa mer om Filip så kolla in hans hem-sida: www.gardenr.com
Välkomna!
Styrelserna

Årsmöte den 14 maj 2023

Söndag den 14 maj har vi tänkt genomföra årsmötet då bokslutet för 2022 redovisas.
Årsmötet väljer även ledamöter i styrelsen, revisor och materialförvaltare.
Kallelsen skickas ut senast två veckor innan årsmötet.
Årsmötet behandlar även de motioner ni har lämnat in.
Senast söndag den 16 april ska dessa vara styrelsen tillhanda.
Motion kan lämnas i brevlådan i den ”röda boden” eller via brev eller mail till någon i styrelsen.

Efter årsmötet kan de som vill och önskar, byta växter och fika tillsammans. Var och en tar sin fikakorg med sig.

Välkomna !
Ulf Nilsson / ordförande
nilssonulfh@gmail.com