Kom till höstens arbetsdag 1 oktober!

Söndagen den 1 oktober 2023 har vi höstens arbetsdag.

Som vanligt börjar vi klockan 10 och håller på till klockan 12. Vi samlas vid Österstampet där arbetsuppgifterna delas ut.

Kl 12 samlas vi efter väl förrättat värv för att äta grillat och mingla.

OBS! det ingår i kolonisternas skyldigheter att delta i arbetsdagarna. Kan man inte skall det anmälas till styrelsen via mail.

Koloniöversyn den 27/6 – kolla vad du behöver göra inför den; och gör det!

Den 26 maj gjorde styrelsen den s k koloniöversyn som vi är ålagda av kommunen att göra.

En koloniöversyn innebär att styrelsen går runt på koloniområdet och kontrollerar att reglerna i dokumentet ”ORDNINGSREGLER OCH MILJÖPOLICY FÖR KOLONILOTTER I LUNDS KOMMUN” (länk) följs. Vi lägger dock störst vikt vid hur det ser ut kring kolonin – d v s mot gångar och mot grannar.

I stort sett ser det bra ut. Dock ser vi att alltför många kolonister bryter mot dessa tre regler:

  • Häckar mot gång ska vara högst 1,30 m och mellan kolonier högst 1,00 m
  • Träd, häck och buskar får inte växa ut över gång eller in på annan kolonilott.
  • Angränsande gångar skall hållas rensade, rena och snygga. D v s gångar utanför kolonin ska hållas fria från ogräs.

Kontrollera att din koloni uppfyller kraven. Om den inte gör det, åtgärda problemen så fort du kan.

Vi vill också betona att den som bygger på kolonilotten måste ha bygglov. Är du osäker på vad som gäller? Kontakta Stadsbyggnadskontoret på telefon
046 – 359 50 00 eller via e-post stadsbyggnadskontoret@lund.se. Besök https://www.lund.se/bygglov för aktuella telefontider.

Styrelsen gör en ny översyn den 27 juni och hoppas då att detta skall vara åtgärdat. I slutet av sommaren/början på hösten kommer representanter för kommunen för att kontrollera att reglerna följs.

Vi vill passa på att önska dig en riktigt fin sommar!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Koloniöversyn på Öster II den 26/5 2023

På fredag 2023-05-26 kommer Öster II:s styrelse att genomföra s k Översyn av områdets kolonilotter (+ grusgången vid/runt kolonilotten). Detta gör styrelsen på uppdrag av Lunds kommun och i enlighet med rutiner som utarbetats av Lunds kommun.

Översynen innebär att styrelsen på området ser över att skötsel och bruk går i linje med Ordningsregler & miljöpolicy för kolonilotter i Lunds kommun. Här nedan finns länk till dessa ordningsregler.

Översyn enligt rutinen skall ske på alla koloniområden i Lunds kommun. Syftet för översyn av kolonier på samtliga områden är:

  • Främja god trivsel och säkerhet på områdena
  • Skapa ett underlag/dokumentation som behövs i de undantagsfall där Lunds kommun behöver driva frågan om uppsägning av en kolonists arrendeavtal.

I slutet av sommaren eller tidig höst gör representanter för kommunen en genomgång av området tillsammans med styrelsen.

https://lund.se/…/Ordningsregler%20och%20milj%C3…

Missa inte Trädgårdshacks med Filip Johansson 30 maj

Välkommen till en inspirationsföreläsning där du får lära dig en mängd trägårdshacks, dvs finurliga lösningar för att lyckas med odling, trädgårdsliv och en hållbar trädgård.
Vill du få ny inspiration, hitta smarta genvägar, få aha-upplevelser och ha roligt i trädgården, samtidigt som du återbrukar, sparar pengar och tänker hållbart? Då är detta något för dig!


Filip Johansson hoppade av en chefskarriär inom IT-branschen för att flytta till en gård på landet och börja odla. I sin rikt illustrerade bok Trädgårdshacks har han samlat husmorsknep, finurliga lösningar och trädgårdshacks gällande allt ifrån att fixa smarta sådder, att bygga egna verktyg, att fixa klätter-stöd, till hur man maxar skörden, men så klart också hur man njuter av sin trädgård. Filip är även mannen bakom mobil-appen och instagram-kontot gardenr, där delar han dagligen små korta hacks i videoformat för att göra trädgårdslivet enklare och roligare.


När: Tisdagen den 30 maj 2023 kl 17:30
Var: Paviljongen på koloniområde Öster I
Pris: 50 kronor/person. Anmälan görs till mariajohnsson@outlook.com . Skriv ditt namn och koloniområde. Invänta bekräftelse innan du betalar. Betalning sker via swish 1 236 334 452 eller bankgiro 981-3130 senast den 26 maj.
Max 40 personer.
Efter föreläsningen bjuder vi på fika. Vill du läsa mer om Filip så kolla in hans hem-sida: www.gardenr.com
Välkomna!
Styrelserna

Årsmöte den 14 maj 2023

Söndag den 14 maj har vi tänkt genomföra årsmötet då bokslutet för 2022 redovisas.
Årsmötet väljer även ledamöter i styrelsen, revisor och materialförvaltare.
Kallelsen skickas ut senast två veckor innan årsmötet.
Årsmötet behandlar även de motioner ni har lämnat in.
Senast söndag den 16 april ska dessa vara styrelsen tillhanda.
Motion kan lämnas i brevlådan i den ”röda boden” eller via brev eller mail till någon i styrelsen.

Efter årsmötet kan de som vill och önskar, byta växter och fika tillsammans. Var och en tar sin fikakorg med sig.

Välkomna !
Ulf Nilsson / ordförande
nilssonulfh@gmail.com

Arbetsdag lördag 22 april 2023 kl 10-12

På våren samlas vi för att få det snyggt i vårt koloniområde.
Allmän ogräsrensning i gångarna, reparationer, målning mm.

Vi samlas vid Österstampet för utdelning av arbetsuppgifter.

Efteråt träffas vi vid Österstampet där föreningen bjuder på korvgrillning.

Har du inte möjlighet att komma?
Kontakta någon i styrelsen (obligatoriskt) så delar vi ut en arbetsuppgift. Det går bra att skriva till oster2lund@gmail.com .

Välkommen!

Viktigt om påsättning av vattnet på området våren 2023

Måndagen den 27 mars 2023 börjar kommunen sätta på vatten på koloniområdena i Lund. I år blir vi bland dom senare som får vatten.

Nu är det viktigt att du stänger dina kranar, utkastare m.m. inne på din lott. Se också till att kranarna och utkastarna på de allmänna vattenposterna är avstängda.

När väl vattnet är påsatt är det viktigt att du besöker din lott, så du säkerställer att allt är i sin ordning.

Om något går fel, t ex om det blir läckage som berör ledningar, utkastare och kranar på allmänna ytor på koloniområdena, anmäls det viwww.lund.se/felanmalan eller i appen ”Felanmälan Lunds kommun”.

Om du får läckage på dina egna ledningar är det ditt eget ansvar att kontakta rörläggare.

För kännedom: om alla på området har som rutin/vana att rapportera in driftsstörningar via felanmälan så kan ni också se i kartan som visas på hemsidan eller i appen om någon faktiskt redan felanmält exempelvis en läcka eller ej.

______________________________________________

Eftersom många kolonister uttrycker vilsenhet inför det här att på egen hand kontakta rörmokare eller rörläggare vid förekomst av läcka inne på kolonin, dela gärna tips med varandra på duktiga och tillförlitliga rörmokare. Kommunens tjänstemän kan inte tipsa om något enskilt företag och kommunens entreprenad får inte ta uppdrag för privatpersoner.

Våra nya föreningsstadgar har nu antagits

I samband med vår arbetsdag den 19/9 2021 genomfördes ett extra medlemsmöte. På detta skulle beslut tas om ändring av våra föreningsstadgar.

Mötet beslöt att godkänna de ändrade stadgarna. Dessa har nu följande lydelse:

Under menyvalet Om Öster II finns även en sida som heter Stadgar och avtal. Även där ligger dessa stadgar.