Välkomstbrev till nya kolonister – nyttig info för oss alla på Öster II

Öster II:s styrelse har uppdaterat det välkomstbrev som skall skickas/lämnas till alla nya medlemmar i koloniområdets förening.

Välkomstbrevet innehåller mängder av nyttig information för nya kolonister på Öster II. Flera styrelsemedlemmar har dock konstaterat att det i brevet också finns viktig information för oss som redan – och kanske sedan länge – är kolonister på Öster II.

Därför lägger vi ut brevet här på vår hemsida så att alla kan läsa det. Klicka här så öppnas brevet som en pdf-fil.

Ny skylt på våra grindar

Från Lunds Kolonisters Centralförening (LKC) har vi fått nya skyltar att sätta upp på våra grindar. På våra fyra grindar skedde detta söndagen den 6 december. På bilden ovan syns skylten på en av våra grindar.

Alla föreningar har fått sådana skyltar.

OBS! På insidan av grindarna finns en uppmaning att alltid låsa grinden på andra tider än de som finns på det vita välkommen-anslaget på utsidan av grinden. Följ den uppmaningen!

Nu på lördag den 26 september kl 11.00 håller vi årsmöte för verksamhetsåret 2019 på allmänningen vid toaletten

På grund av Coronapandemin kunde vi inte ha vårt årsmötet på den vanliga tiden under våren.

Styrelsen är dock angelägen om att vi skall ha ett årsmöte så snart det går. Därför har den nu beslutat att hålla årsmötet lördagen den 26 september 2020 kl 11.00. Här nedan finns kallelse, verksamhetsberättelse och ekonomiska rapporter till årsmötet.

Mötet skall hållas utomhus på en plats där tillräcklig distansering kan uppnås. Styrelsen har konstaterat att bästa platsen blir på allmänningen vid toaletten. Medtag egna stolar eller annat att sitta på.

På grund av situationen räknar styrelsen med ett relativt kort möte med koncentration på de grundläggande årsmötesärendena; bl a val av nya styrelseledamöter.

Arbetsdagen uteblir men alla kolonister uppmanas att hålla snyggt både inne i trädgården och utanför sin egen koloni.

Här är kallelse, verksamhetsberättelse samt ekonomiska rapporter:

Därför klagar förarna av Renhållningsverkets bilar: Vi ser inte att backa pga växtligheten

Renhållningsverket har hört av sig till föreningen den 28/7 2020 med klagomål på att det finns för mycket växtlighet när lastbilen kör för att tömma toalettanken.

Detta är visserligen inget nytt, och det är bra att de hör av sig istället för att själva låta meja ner hindrande växter i färdvägen.  Men vi vill inte riskera att föreningen får betala sådan rensning eller reparation av repor på Renhållningsverkets bil.

Vår ordförande, Kristina Bosson, har träffat slambilens förare och fått beskrivet mer i detalj vad som är problemet. Problemet när de ska komma fram med sina slambilar handlar om att
fordonen är för tunga för att vända med. De måste backa ut och föraren kan inte se i
backspeglarna pga träd och buskar som skymmer sikten. De berörda kolonierna har klippt
”lite grann” men inte tillräckligt.

Därför ber vi alla som har kolonier i tömningsbilens färdväg att se till att ingen växtlighet ligger ut över gången och skymmer bakåtsikten för bilens förare.

Årsmötet och arbetsdagen den 26/4 inställt tv

Med anledning av den pågående Corona-pandemin och myndigheternas krav på social distans har Öster II:s styrelse beslutat att uppskjuta årsmötet den 26/4 2020 tills vidare.

Information om detta lämnas, utöver här på hemsidan, även på områdets Facebook-grupp, genom anslagen i koloniområdet samt i mail till de medlemmar som lämnat mailadresser till styrelsen.

När situationen tillåter att vi håller årsmöte kommer detta att meddelas på samma sätt.

I anslutning till årsmötet skulle vi även ha genomfört vårens arbetsdag. Styrelsen har bedömt att inte heller detta är lämpligt på traditionellt vis. Styrelsen uppmanar därför var och en att hålla snyggt utanför sin koloni. Var och en skall även själv transportera bort sitt avfall och uttjänta föremål. Dessa skall absolut inte läggas vid komposterna! Detta gäller naturligtvis även när vi har arbetsdagar som vanligt.

Aktiviteter 2020

Följande aktiviteter är planerade av styrelsen och Trivselgruppen:

Växtloppis: 17 maj, kl. 10-13
Växter, prylar, kläder, böcker med mera…!

Årsmöte och arbetsdag: 26 april, kl. 10-15

  • Arbetsdag 10-12
  • Fika 12-13
  • Årsmöte 13-15

Kräftfest: 15 augusti, kl. 16

Äppelmustning: 4 oktober, kl. 10-13

Glöggfest: 22 november, kl. 13-15

Spontana festligheter kan uppkomma – håll utkik här och på Facebook!

Arrendeavtalen – detta gäller

Lunds kommun fick inte till stånd nya arrendeavtal före den 31 december 2019. Detta innebär att de tidigare avtalen gäller oförändrade fram till den 31 december 2029. Det enda som förändras är att arrendeavgiften räknas upp med en index på 1,61 %.

Vänliga hälsningar!
Kristina Bosson Foster, ordförande

(Se även LKC:s hemsida – där publiceras information om sådant som är bra för Lunds kolonister att känna till)