Vattnet stängs av

Under vecka 44 kommer kommunen att stänga av vattnet på koloniområdet.

När vattnet stängts av uppmanas alla kolonister att öppna alla kranar inför vintern. Då kommer det luft in i rören vilket gör att de inte riskerar att frysa sönder.

Styrelsen kommer att informera när vattnet planeras att sättas igång igen.

KALLELSE TILL ARBETSDAG OCH TRIVSELTRÄFFAR

HÖSTENS ARBETSDAG                                                  

DAG: Lördag 29 september

TID:   kl 10 – 12 Arbetsdag

kl 12 – 13 Fika med grillning

PLATS: Vi samlas vid Österstampet.

OBS! Deltagande i arbetsdagar är obligatorisk! Vänligen anmäl till ordförande (0768-542840) eller oster2lund [a] gmail.com
om du inte kan närvara!

 

ÄPPLEMUSTNING                                      

DAG: Söndag 7 oktober

TID:   kl 10.00

PLATS: Vid gröningen vid toaletterna

KOSTNAD: 100 kr per koloni. Föreningen står för resterande kostnad!

Tag med dina tvättade äpplen och flaskor eller andra kärl till din must!

Anmäl ditt deltagande på listan vid Österstampet eller till oster2lund [a] gmail.com.

 

GLÖGG                                                      

DAG: Söndag 25 november

TID:  kl 13 – 15

PLATS: Österstampet

Vi firar Advent och den kommande julen med lotteri, julsånger, glögg, pepparkakor och annat gott och har det trevligt tillsammans.

Välkomna!

Styrelsen och trivselgruppen

Kräftfest fredag 17 augusti

VÄLKOMNA på fredag då det är dags för vår traditionella kräftfest på Öster 2.

Vi ses vid Österstampet kl 17 och hjälps åt att duka och fixa tillsammans. Alla tar för enkelhetens skull med egen mat, dryck, tallrik, bestick mm. Kanske något till ett kollektivt bord också. Vid dåligt väder sitter vi inne i Österstampet.

Bouleträning vid Österstampet

I sommar får vi äntligen lära oss spela boule! Öster II:s egen boulemästare Berth Lindelöf kommer att hålla boulekurs för oss vid tre tillfällen i juni.

13 juni

15 juni

26 juni

Kl 17 vid Österstampet

Alla är välkomna att delta! Ta med en picknickkorg, eller grillmat, för en trevlig kväll tillsammans!

Unicode

Bikupor på Öster II

Från och med i vår har Öster II bikupor på området. Det är tre biodlare (inte några av oss kolonister) som tar hand om dessa och här kommer lite information från dem. Om du behöver ta kontakt med biodlarna, hör av er till styrelsen så förmedlar vi kontakt (oster2lund@gmail.com).

Info från bi-folket

Tack för att vi får ha våra bin hos er. Bin älskar bärbuskar och fruktträd. Man vet att många pollinerare i närheten ger ökad skörd. Jag hoppas att ni ser nyttan med att ha bin nära er. Honung kommer vi att sälja framöver. Förra året fick vi en fantastisk lindhonung med smak av mynta.

Enkla förhållningsregler när ni är nära kuporna är att inte stå i vägen för bina och dess inflygnings bana till kupan. Inga hastiga rörelser eller banka på kupan. Då kommer bina vara lugna och kommer inta att försvara sin kupa. De är framavlade för att vara lugna och inte aggressiva.

De besökare ni får vid ert fikabord är inte bin. Vanligtvis är det getingar som älskar socker i saft och bullar. Bin tycker inte om socker i detta format utan älskar nektar och pollen.

Vänliga hälsningar,

Malin Esbjörnsson, 0706-65 12 12, malin.esbjornsson@gmail.com
Gertrud Fädmyr, 0730-65 82 25
Ludvig Esbjörnsson, 0761-61 18 23

Årsmöte och arbetsdag lördagen den 28 april

Årsmötet och vårens arbetsdag kommer att äga rum den 28 april.

UPPDATERING: Årsmötesprotokollet hittar du här: Årsmötesprotokoll

10–12: Arbetsdag
12–13: Fika med grillning och information om biodling på Öster II
13–15: Årsmöte

Kallelse kommer att skickas ut inom kort via email. Motioner ska skickas till styrelsen senast en vecka innan mötet, dvs. senast den 21 april.

Medverkan i vår gemensamma arbetsdag är obligatorisk för alla medlemmar. Du som inte har möjlighet att närvara kan meddela styrelsen så får du en uppgift att utföra när det passar dig bättre.

Väl mött!

Styrelsen

DAGORDNING
1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
2. Fastställande av närvarolista tillika röstlängd
3. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
5. Fråga om kallelse behörigen skett
6. Styrelsens årsredovisning
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Beslut om ersättning till styrelse och övriga uppdragshållare
10. Fastställande av budget och avgift för nästkommande år
11. Val av föreningens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Val av ombud till LKC
14. Utseende av valberedning
15. Utseende av övriga uppdragshållare
16. Behandling av medlemmars motioner till årsmötet (styrelsen tillhanda senast 21 april)
17. Behandling av styrelsens ärenden som hänskjutits till årsmötet
18. Mötets avslutande

GLÖGG 26 november kl 13-15

Hej!

Innan vi helt stänger igen våra kolonistugor för året, samlas vi i Österstampet och värmer oss med lite glögg och pepparkakor. Söndag 26 november mellan kl 13-15. Lite sång, lotteri, kanske vi hinner prata om tankar inför nästa år eller året därpå då Öster 2 fyller 100 år.

VÄLKOMNA önskar Trivselgruppen.

Vattnet stängs av

Hej!

Så var det dags att stänga av vattnet för den här kolonisäsongen. Tekniska förvaltningen kommer att påbörja avstängningen i alla koloniområde  från måndag 30 oktober. Glöm inte att ÖPPNA alla kranar innan det blir frost. Vi vill inte ha rör som fryser.

Äppelmustning

Den 1 oktober kl 12-16 (troligtvis sluttid) mustar vi äpplen på Öster II.
Mustaren Kicki Bobacka kommer till oss och står på gräsmattan vid Rosenallén och Jasmingången (vid toaletterna).
Ta med 2-4 korgar äpplen (ca 40 kg/korg) och rikligt med dunkar och flaskor.
Volym 10 l äpple – ger 5 l kross – ger ca 2,5 l råsaft
Det tar lite tid att tvätta frukten innan man kommer igång med själva mustningen. Om man vill kan man göra det själv innan (grovsköljning i bad), men det är inte ett måste. Låt äpplena torka om ni sköljer dem. Själva mustningsprocessen är snabb och effektiv.

TIPS!
Att blanda olika sorter ger godare must.
Fallfrukt kan också användas då de är helt mogna och ger mer smak.
Den utpressade äppelmassan är bra som gödningsmedel blandat med annat gödningsmedel. Om du vill ha det, ta med din skottkärra.
Kostnad: ca 150 kr per hushåll (ju fler vi blir, desto billigare!)
Sista anmälningsdag har passerat men hör av er om ni vill vara med!