månadsarkiv: februari 2019

Årsmötet 2019: 28 april

INFORMATION OM ÅRSMÖTE 2019

Öster II har årsmöte söndagen den 28 april 2019.

Dagen inleds med vårens arbetsdag kl 10.00 och fika/grillning. Därefter håller vi årsmöte.

OBS! Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 24 mars.

Motioner läggs i Öster II:s brevlåda i ”Röda Boden” eller skickas med e-post till ordförande Kristina Bosson.

kristinabosson(a)st-jacob.se

Senast söndag den 7 april anslås kallelse till arbetsdagen och årsmötet med dagordning på grindar och anslagstavlor.

Kallelse till arbetsdagen och årsmötet med dagordning, motioner, årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 samt budgetförslag för 2019 skickas då även med e-post till alla medlemmar.

Styrelsen