Koloniöversyn på Öster II den 26/5 2023

På fredag 2023-05-26 kommer Öster II:s styrelse att genomföra s k Översyn av områdets kolonilotter (+ grusgången vid/runt kolonilotten). Detta gör styrelsen på uppdrag av Lunds kommun och i enlighet med rutiner som utarbetats av Lunds kommun.

Översynen innebär att styrelsen på området ser över att skötsel och bruk går i linje med Ordningsregler & miljöpolicy för kolonilotter i Lunds kommun. Här nedan finns länk till dessa ordningsregler.

Översyn enligt rutinen skall ske på alla koloniområden i Lunds kommun. Syftet för översyn av kolonier på samtliga områden är:

  • Främja god trivsel och säkerhet på områdena
  • Skapa ett underlag/dokumentation som behövs i de undantagsfall där Lunds kommun behöver driva frågan om uppsägning av en kolonists arrendeavtal.

I slutet av sommaren eller tidig höst gör representanter för kommunen en genomgång av området tillsammans med styrelsen.

https://lund.se/…/Ordningsregler%20och%20milj%C3…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *