Så här skall en häck se ut

Den 4 juli gick en grupp från styrelsen runt på vårt koloniområde för att genomföra en s k koloniöversyn. Det är en uppgift som Lunds kommun ålägger styrelsen. Syftet är att se till att kolonisterna följer de ordningsregler som kommunen har bestämt.

När styrelsen genomför koloniöversynen koncentrerar den sig främst på att se till att häckar har rätt höjd och inte hänger ut över gångarna. Inte heller träd skall hänga ut över gångarna. Extra besvärligt är när taggiga grenar (t ex vildrosor) hänger ut över gången.

På bilden visar styrelseledamoten Maria Johnsson hur en fin häck skall se ut både vad gäller höjd och klippning i övrigt. Tyvärr finns många häckar som inte ser ut så här.

Styrelsen tittar även på hur det ser ut i gången utanför kolonierna. Varje kolonist skall hålla gången ren från ogräs fram till mitten av gången.

De kolonister som inte uppfyller kraven i ordningsreglerna kommer att få ett personligt mail från styrelsen med uppmaning att åtgärda bristen/bristerna. Nästa koloniöversyn sker i vecka 34. Då skall bristerna vara åtgärdade.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *