månadsarkiv: januari 2024

Viktig information om lås på Öster 2

Lunds kommuns Koloni- och odlingsförvaltare, Julia Linder, har i samband med snöovädret sänt följande information till styrelsen i Öster II – här vidarebefordras den till våra medlemmar för kännedom:

Hej igen styrelser på Öster 1 & Öster 2!

KL-gruppen har precis sett över låsen på främst Öster 2 då kolonist fastnade med sin nyckel i entrégrinden och eftersom ni också nyligen flaggat om krånglande lås på både entrégrindar och toalett. När KL var på plats hade även en kolonist svårt att komma in på Öster 1.

Bedömningen är att fukt antagligen kommit in i låsen och nu frusit till is = inte optimalt att försöka öppna/stänga grindarna innan det blir lite varmare väder. När det blir det ska KL-gruppen försöka blåsa ut fukten och sedan spruta in låsolja. Då blir det förhoppningsvis lättare att använda låsen och förebygger att fukt tar sig in igen. Jag anar att detta kan behöva upprepas.

Avråd gärna era kolonister från att använda grindarna nu när det är så kallt eftersom det finns stor risk att deras nycklar fastnar. Om nyckel skulle fastna är det en avsevärt mycket bättre strategi att lämna nyckeln i grinden och göra en felanmälan (ange då så specifik information som möjligt så att vår entreprenad lätt hittar rätt grind), jämfört med att försöka lirka ut nyckel och riskera att nyckeln går sönder inne i låset.

KL-gruppen förmedlade också att de nya låsen redan verkar vara slitna. Mycket tråkigt! Något jag ska språka med låsfirman om.

Jag håller er uppdaterade.
//Julia