månadsarkiv: maj 2016

Årsmöte och arbetsdag

Alla medlemmar i koloniföreningen Öster II hälsas välkomna till:
Årsmöte och arbetsdag, lördagen den 14 maj kl. 10.00
 
Lokal: Österstampet
 
Kl. 10-12 – årsmöte
Kl. 12-13 – grillning och fika
Kl. 13-15 – arbetsdag
 
Observera att i år så vänder vi på ordningen mellan stämman och arbetsdagen!
 
Deltagande vid arbetsdagen är obligatoriskt för föreningens medlemmar. Detta är viktigt att komma ihåg och något man skrev under när man först skaffade sig sin koloni. De senaste åren har vi haft god närvaro vilket vi är tacksamma för!
 
Den som är förhindrad att delta på arbetsdagen ombeds att kontakta Jens Eriksson (koloni #31), eller på email: oster2lund@gmail.com, för att få arbetsuppgifter som kan utföras när det passar bättre.
 
Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.
 
För de som önskar att få utbetalt toalettsstädningsarvode, observera att utbetalning kommer endast att ske via kontoöverföring framöver. Välkommen att kontakta kassören Stina Loo (#19) via email: oster2lund@gmail.com.
 
Vänligen se dagordning för stämman här: Kallelse till årmöte Öster II 14 maj 2016.
 
Väl mött!
Styrelsen
IMG_2075