månadsarkiv: april 2017

Årsmöte och vårens arbetsdag 20 maj

Vi hälsar er varmt välkomna till årets föreningsstämma som kommer att äga rum den 20 maj kl 13:30 på Österstampet.

Dagen inleds med gemensam arbetsdag kl 10:00. Vi ses på Österstampet för fördelning av sysslor. (Observera att alla medlemmar förväntas delta på ett eller annat sätt, efter bästa förmåga, enligt vårt arrendekontrakt. En tredjedel av kolonisterna dyker oftast upp och vi brukar ha väldigt trevligt under årets två arbetsdagar!)
Efter gemensamma insatser på området grillar vi tillsammans. Föreningen bjuder på mat och dricka (dock ej varm dryck såsom t ex kaffe/te). Tag därför gärna med eget kaffe/te.

Inför stämman har valberedningen lämnat ett viktigt meddelande: 

”Meddelande från valberedningen inför årets stämma i Öster 2:
Koloniföreningens styrelseordförande Sven Axel Månsson har meddelat att han inte längre står till förfogande som ordförande i föreningen. Då övriga i den nuvarande styrelsen inte är beredda att ta sig an ordförandeposten eller redan sitter på viktiga poster efterlyses härmed potentiella kandidater till ordförandeposten. Eftersom en styrelse utan ordförande inte kan fungera är det av yttersta vikt att denna post är besatt så att styrelsen kan föra föreningens talan gentemot kommunen, speciellt inför stundande förhandlingar om förnyat arrendeavtal. Svar, förfrågningar och tips kan lämnas till Thomas Larsson, koloni nr 1 eller till Elisabeth Iregren / Mirtha Robert i valberedningen.”

Se mer information och dagordning i Kallelse till stämma maj 2017. (Klicka på den understrukna länken)
Väl mött!
Styrelsen
(OBS! Kallelsen har sänts i mail till alla som lämnat mailadress samt i vanligt brev till övriga.)