månadsarkiv: juni 2021

Ny kontaktperson för koloni- och odlingslottsverksamheten på Lunds kommun

Julia Linder har nyligen tillträtt som förvaltare och ansvarig för verksamheten på koloni- och odlingslottsområden på park och naturkontoret, tekniska förvaltningen i Lunds kommun. Fram till nyligen vikarierade Julia som odlingssamordnare. Hon tycker att det känns jättespännande och roligt att nu gå in i rollen som förvaltare och att vara kontaktperson för koloni- och odlingslottsområdena här i Lund!

Felanmälningar görs via denna hemsideslänk https://www.lund.se/trafik–stadsplanering/felanmalan/ eller på appen ”Felanmälan Lunds kommun”.

Det är viktigt att alla kolonister använder den länken eller appen så att ärendena hamnar på rätt plats direkt. Vill man ha återkoppling skall man skriva det. Om detta inte anges i samband med felanmälan så ges nämligen ingen återkoppling.

För kännedom:
ovanligt många ärenden har kommit in den senaste tiden vilket innebär att kommunen, såväl som entreprenörerna, ligger lite efter i sitt arbete. Julia ska göra sitt bästa för att se till att inget hamnar mellan stolarna. Hon vill också meddela att det kommer att ta en del tid för henne att sätta sig in i förvaltningsarbetet så hon tackar på förhand för vårt tålamod!

Administrativa frågor gällande avtal, fakturor, medlemsavgifter och dylikt skall fortsättningsvis ställas till förvaltningens administratör, Anita Olsson (anita.olsson@lund.se).

Större frågor, så som större insatser på koloniområdena, skall föreningsstyrelsen helst först ta upp med LKC som sedan lyfter frågorna på de avstämningar som Tekniska förvaltningen, Lunds kommun och LKC har ungefär fyra gånger per år. På dessa avstämningar medverkar, från tekniska förvaltningens sida, Julia själv, hennes chef Lars Brobeck och administratören Anita Olsson .