månadsarkiv: oktober 2015

Grus och protokoll

En hälsning från materialförvaltaren:

Om du under året tagit grus/singel/sand till din koloni är du välkommen att betala för detta till Hans Loo (koloni nr 19). Du kan även kontakta styrelsen på email oster2lund@gmal.com.

Priset är 25 kr per skottkärra. (Singel till gångarna utanför kolonin kostar inget.)

 En hälsning från styrelsen:

Alla styrelsemötesprotokoll, årsmötesprotokoll och annan skriftlig information sparas numera enbart i en pärm som finns i bruna boden. (Tidigare fanns det även en pärm i röda stugan.) Välkomna att ta del av styrelsearbetet där!