månadsarkiv: december 2020

Ny skylt på våra grindar

Från Lunds Kolonisters Centralförening (LKC) har vi fått nya skyltar att sätta upp på våra grindar. På våra fyra grindar skedde detta söndagen den 6 december. På bilden ovan syns skylten på en av våra grindar.

Alla föreningar har fått sådana skyltar.

OBS! På insidan av grindarna finns en uppmaning att alltid låsa grinden på andra tider än de som finns på det vita välkommen-anslaget på utsidan av grinden. Följ den uppmaningen!