Hur man övertar en kolonilott

När du köper en koloni är det byggnaden, inventarier, redskap och växterna som du betalar ägaren för. Köpesumman är helt och hållet en sak mellan dig och säljaren. Varken kommunen eller koloniföreningen har någon insyn eller något ansvar i den frågan.

Du får i de allra flesta fall också överta säljarens kontrakt med kommunen. Men för att vara säker bör du kontakta kommunen innan du betalar hela köpesumman. Det är till exempel endast de som bor och är mantalsskrivna i Lunds kommun som får överta en kolonilott i kommunen.

Kontraktet som du får från tekniska förvaltningen innebär att du arrenderar (hyr) marken av kommunen under en viss tid. Du påtar dig också ansvar att sköta kolonilotten enligt de regler och bestämmelser som finns i kontraktet. Årsavgift betalas till kommunen; i den ingår oftast också en medlemsavgift till koloniföreningen. I en del koloniföreningar betalas årsavgiften till föreningen som sedan betalar arrendet för hela området till kommunen. När kontraktet går ut kan det sägas upp eller förnyas av kommunen. Om det sägs upp kan kommunen presentera ett nytt kontrakt att skriva på eller besluta att använda marken till något annat.

Den som inte sköter sina åligganden kan tvingas lämna över kontraktet till någon som föreningen och kommunen kan acceptera. Då får innehavaren en viss tid på sig att hitta en köpare. Om inte det lyckas övertar därefter kommunen eller koloniföreningen ansvaret för lotten utan att ägaren måste få någon ersättning.

(Text hämtad från LKC:s hemsida)

Klicka här för ett exempel på köpeavtal: Köpeavtal

Se även Kolonisters skyldigheter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *