Tidigare aktiviteter på Öster II

Vi på Öster II strävar efter att skapa stor trivsel på koloniområdet, för att främja grannsämjan, göra det trivsamt att vara på sin kolonilott och för att öka viljan att ta väl hand om vårt område.

Trivselgruppen är en stor del av att föreningen har så många och trevliga aktiviteter, även om det förekommer fler evenemang under året på både styrelsens och enskilda kolonisters initiativ.

Välkomna att delta – the more the merrier!