månadsarkiv: oktober 2021

Viktigt om påsättning av vattnet på området våren 2023

Måndagen den 27 mars 2023 börjar kommunen sätta på vatten på koloniområdena i Lund. I år blir vi bland dom senare som får vatten.

Nu är det viktigt att du stänger dina kranar, utkastare m.m. inne på din lott. Se också till att kranarna och utkastarna på de allmänna vattenposterna är avstängda.

När väl vattnet är påsatt är det viktigt att du besöker din lott, så du säkerställer att allt är i sin ordning.

Om något går fel, t ex om det blir läckage som berör ledningar, utkastare och kranar på allmänna ytor på koloniområdena, anmäls det viwww.lund.se/felanmalan eller i appen ”Felanmälan Lunds kommun”.

Om du får läckage på dina egna ledningar är det ditt eget ansvar att kontakta rörläggare.

För kännedom: om alla på området har som rutin/vana att rapportera in driftsstörningar via felanmälan så kan ni också se i kartan som visas på hemsidan eller i appen om någon faktiskt redan felanmält exempelvis en läcka eller ej.

______________________________________________

Eftersom många kolonister uttrycker vilsenhet inför det här att på egen hand kontakta rörmokare eller rörläggare vid förekomst av läcka inne på kolonin, dela gärna tips med varandra på duktiga och tillförlitliga rörmokare. Kommunens tjänstemän kan inte tipsa om något enskilt företag och kommunens entreprenad får inte ta uppdrag för privatpersoner.