månadsarkiv: september 2013

Lite att göra på området

Inför Arbetsdagen hörde ett flertal medlemmar av sig till styrelsen och meddelade att de inte kunde delta. För dessa och för andra kolonister som vill hjälpa till på något sätt kommer här en lista på arbetsuppgifter som inte hanns med under Arbetsdagen.

  • Måla ledstången till Österstampet grön.
  • Klippa syrenen vid vattenutkastet/Röda boden. (Backande slamtömningsbil ser inte den  sidan.)
  • Klippa/hugga bort all sly (små träd) bakom Stampet och sedan bre ut pressingar över kirskålen (finns tre stora i bruna boden).
  • Provgräva områdets nordvästra hörn (platsen för framtida odlingslotter) för att kolla ryktet om byggrester.
  • Ta bort det lutande staketet vid Stampet och slänta av.
  • Plantera fler växter på slänten vid Stampet för att binda jorden.
  • Sätta på dropplisten över anslagstavlan (aluminium, ligger i Stampet).
  • Rensa ogräs vid Stampet och bodarna.

Vänd er till Jens Eriksson, materialförvaltaren på koloni nr. 31, eller annan styrelseledamot för frågor och material! Eller maila styrelsen på: oster2lund@gmail.com